Cập nhật thông tin lớp 23260120 – TH CTDL-GT

* Cập nhật: 19/4/2024 10:25AM * Điểm kiểm tra lần 1 STTMSSVHọ tên sinh viênDTBKTCộngGhi chú12001230033Phạm Nguyễn Hồng Ân2.02.0  22001230023Trần Huỳnh Tuấn Anh2.02.0  32001230067Hoàng Văn Cầm5.05.0  42001220536Cao Thiên Chi7.04.03.0 52001230151Nguyễn Tấn Đạt5.03.02.0 62033230067Vũ Phạm Minh…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23240733 – TH CTDL-GT

* Cập nhật: 17/4/2024 14:30AM * Điểm kiểm tra STTMSSVHọ tên sinh viênDTBĐiểmCộngGhi chú12033210022Đinh Lê Gia Bảo8.08.0  22001230064Đới Xuân Cảnh1.01.0 Bài không mở được32001230149Lê Văn Trình Đạt0.0   42001230160Lương Minh Đạt1.01.0  52033230057Võ Thành Đạt4.04.0  62033230071Phạm Minh…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23220119 – TH CTDL

* Cập nhật: 22/4/2024 8:20AM * Điểm kiểm tra STTMSSVHọ tên sinh viênDTBKTCộngGhi chú12001230034Hứa Văn Ân0.00.0 Nộp file sln22001230010Phạm Vũ Trường Anh1.01.0 Lỗi cú pháp32001230175Đặng Nguyễn Minh Đăng5.05.0  42001230123Lê Quang Duy5.05.0  52045230021Võ Ngọc Kim…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23250101 – TH Cấu trúc rời rạcCập nhật thông tin lớp

* Cập nhật: 18/3/2024 - 8:00PM * Điểm BTVN STTMSSVHọ tên sinh viênDTBB1B2B312001215606Nguyễn Phú Thiên Ân4.06.0 6.022001207132NGUYỄN BẢO CHẤN1.3  4.032001215638Phạm Hữu Chiến6.78.04.08.042001215641Lương Ngọc Chung8.08.08.08.052001202026HUỲNH QUỐC CƯỜNG4.0 8.04.062001215687Nguyễn Võ Quốc Đại4.7 6.08.072001202037HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT8.08.08.08.082033210640Nguyễn…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23270108 – LT Mã nguồn mở

* Cập nhật: 17/4/2024 9:20 * Điểm Kiểm tra STTMSSVHọ tên sinh viênĐiểm 1 (20%)Điểm 2 (35%)Điểm 3 (45%)Ghi chú12001215617Nguyễn Ngọc Bảo10.08.0  22001215635Hoàng Văn Chiến9.03.0  32001207106NGUYỄN MINH CHIẾN7.03.0  42001210818Trần Văn Đảo9.03.0  52001207335NGUYỄN NHƯ ĐẠT 2.0  62001215709Nguyễn…

0 Comments