Cập nhật thông tin lớp 23260120 – TH CTDL-GT

* Cập nhật: 30/4/2024 1:50 PM * Điểm kiểm tra lần 1 (30%) STTMSSVHọ tên sinh viênDTBKTCộngGhi chú12001230033Phạm Nguyễn Hồng Ân2.02.0  22001230023Trần Huỳnh Tuấn Anh2.02.0  32001230067Hoàng Văn Cầm5.05.0  42001220536Cao Thiên Chi7.04.03.0 52001230151Nguyễn Tấn Đạt5.03.02.0 62033230067Vũ…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23240733 – TH CTDL-GT

* Cập nhật: 30/4/2024 9:45AM * Điểm kiểm tra 1 (30%) STTMSSVHọ tên sinh viênDTBĐiểmCộngGhi chú12033210022Đinh Lê Gia Bảo8.08.0  22001230064Đới Xuân Cảnh1.01.0 Bài không mở được32001230149Lê Văn Trình Đạt3.03.0  42001230160Lương Minh Đạt1.01.0  52033230057Võ Thành…

0 Comments