Cập nhật thông tin lớp 23280107 – LT Python

* Cập nhật: 14/6/2024 - 5:40PM * Điểm kiểm tra (50%) STTMSSVHọ tên sinh viênĐiểm TBĐiểm 1 (10%)Điểm 2 (15%)Điểm 3 (25%)Cộng12001220026Trần Tuấn An10.09.08.59.01.822001220194Trần Kiều Anh10.09.58.58.51.532001220471Phạm Nguyễn Ngọc Cường6.47.04.06.50.542001220933Danh Thành…

0 Comments