Cập nhật thông tin lớp 23280107 – LT Python

* Cập nhật: 14/6/2024 - 5:40PM * Điểm kiểm tra (50%) STTMSSVHọ tên sinh viênĐiểm TBĐiểm 1 (10%)Điểm 2 (15%)Điểm 3 (25%)Cộng12001220026Trần Tuấn An10.09.08.59.01.822001220194Trần Kiều Anh10.09.58.58.51.532001220471Phạm Nguyễn Ngọc Cường6.47.04.06.50.542001220933Danh Thành…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23240733 – TH CTDL-GT

* Cập nhật: 30/4/2024 9:45AM * Điểm kiểm tra 1 (30%) STTMSSVHọ tên sinh viênDTBĐiểmCộngGhi chú12033210022Đinh Lê Gia Bảo8.08.0  22001230064Đới Xuân Cảnh1.01.0 Bài không mở được32001230149Lê Văn Trình Đạt3.03.0  42001230160Lương Minh Đạt1.01.0  52033230057Võ Thành…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23250101 – TH Cấu trúc rời rạcCập nhật thông tin lớp

* Cập nhật: 18/3/2024 - 8:00PM * Điểm BTVN STTMSSVHọ tên sinh viênDTBB1B2B312001215606Nguyễn Phú Thiên Ân4.06.0 6.022001207132NGUYỄN BẢO CHẤN1.3  4.032001215638Phạm Hữu Chiến6.78.04.08.042001215641Lương Ngọc Chung8.08.08.08.052001202026HUỲNH QUỐC CƯỜNG4.0 8.04.062001215687Nguyễn Võ Quốc Đại4.7 6.08.072001202037HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT8.08.08.08.082033210640Nguyễn…

0 Comments

Cập nhật thông tin lớp 23270108 – LT Mã nguồn mở

* Cập nhật: 14/6/2024 17:20 * Điểm Kiểm tra STTMSSVHọ tên sinh viênĐiểmĐiểm 1 (20%)Điểm 2 (35%)Điểm 3 (45%)CộngGhi chú12001215617Nguyễn Ngọc Bảo8.210.08.05.01.1 22001215635Hoàng Văn Chiến9.19.09.07.01.0 32001207106NGUYỄN MINH CHIẾN1.47.03.01.0-1.5 42001210818Trần Văn Đảo6.29.05.04.50.6 52001207335NGUYỄN NHƯ ĐẠT0.0 2.01.0-4.1 62001215709Nguyễn…

0 Comments